IMPRESSUM

NAME: MOMENTO STUDIO, obrt za usluge

OZNAKA OBRTA: 74.20 – FOTOGRAFSKE DJELATNOSTI

Registered activities:

 • 73.20 -ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOGA MNIJENJA
 • 62.09 -OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S INFORMACIJSKOM TEHNOLOGIJOM I RAČUNALIMA
 • 63.11 -OBRADA PODATAKA, USLUGE POSLUŽITELJA I DJELATNOSTI POVEZANE S NJIMA
 • 63.12 -INTERNETSKI PORTALI
 • 47.91 -TRGOVINA NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA
 • 73.11 -AGENCIJE ZA PROMIDŽBU (REKLAMU I PROPAGANDU)
 • 18.13 -USLUGE PRIPREME ZA TISAK I OBJAVLJIVANJE
 • 74.10 -SPECIJALIZIRANE DIZAJNERSKE DJELATNOSTI
 • 73.12 -OGLAŠAVANJE PREKO MEDIJA
 • 70.22 -SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM
 • 82.30 -ORGANIZACIJA SASTANAKA I POSLOVNIH SAJMOVA
 • 18.20 -UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA
 • 74.20 -FOTOGRAFSKE DJELATNOSTI
 • 85.59 -OSTALO OBRAZOVANJE I POUČAVANJE, D. N.
 • 82.19 -FOTOKOPIRANJE, PRIPREMA DOKUMENATA I OSTALE SPECIJALIZIRANE UREDSKE POMOĆNE DJELATNOSTI
 • 58.11 -IZDAVANJE KNJIGA
 • 70.21 -ODNOSI S JAVNOŠĆU I DJELATNOSTI PRIOPĆIVANJA
 • 82.11 -KOMBINIRANE UREDSKE ADMINISTRATIVNE USLUŽNE DJELATNOSTI

OWNER: Sanda Uzelac

SJEDIŠTE: Furićevo 65, 51216 Viškovo

OBRT JE UPISAN: Upravni odjel za gospodarstvo, Rijeka

MBO: 98436180

IBAN OTVOREN KOD: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., 10000 Zagreb, Radnička cesta 50

IBAN: HR98 2340 0091 1606 8717 6

CONTACT:

CELL PHONE: +385 99 315 4289