Proizvodi

fotografiranje

I proizvodi mogu ispričati priču.

Mislim da fotografija, ma kakva ona bila – krajolik, osoba – zahtijeva osobno sudjelovanje. To znači poznavanje predmeta, a ne samo pucanje u onome što je ispred vas. – Frans Lanting

Fotografija proizvoda namijenjena je za web, katalog, promociju, društvene mreže. Fotografiranje se odvija u studiju ili na vašoj lokaciji. Brinem se o aranžiranju i stilskoj fotografiji proizvoda s rekvizitima. Ovakve fotografije sadrže pojedinosti o proizvodu i njegove značajke, a krajnji je cilj potaknuti kupca da kupi fotografirane proizvode.